TLE20006A – Vòi cảm ứng tự động (Loại gắn bàn)

  • Lưu lượng nước: 2L/phút
  • Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa
  • Mạ chrome bóng
  • Lưu ý: Sản phẩm chưa bao gồm các mã phụ kiện
  •  Bộ điều khiển: TLE01502A1, TLE03502A1, TLE04502A1
  •  Van dừng – dây cấp: TLN01102A, TLN01103A
  •  Van nhiệt độ: TLE05701A
  •  Cần sử dụng với dung dịch xà phòng theo khuyến cáo của TOTO