Sơn giao thông Joway màu vàng,đỏ 25kg

Sơn JOTON là một trong những dơn vị tiên phong trong trong ngành sơn và chất phủ bề mặt  tại Việt Nam,  công ty đã ứng dụng các kết quả nghiên cứu tiên tiến trên thế giới để tạo ra nhiều sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Công nghiệp, Dân dụng…