Gạch Bạch Mã PL60500 lát nền 60×60

  • Mã sản phẩm: PL60500
  • Hãng sản xuất: Bạch mã
  • Bề mặt: Men bóng
  • Tính năng: Gạch lát nền
  • Kích thước: 600x600mm