Gạch Bạch Mã M6000 lát nền 60×60

  • Mã sản phẩm: M6000
  • Hãng sản xuất: Bạch mã
  • Bề mặt: Men Matt
  • Tính năng: Gạch lát nền
  • Kích thước: 600x600mm